Proč k nám?

    - menší zařízení rodinného typu

    - zaměření MŠ na hudebně - dramatickou výchovu   

                                

    - forma vzdělávání a přístup k dětem

    - spolupráce s ostatními školami a školkami  

    - obě třídy jsou částečně heterogenní (smíšené)      

 

Zařízení rodinného typu

Celou školkou vládne pohodová rodinná atmosféra, která kladně působí na nervovou soustavu dítěte.

                                          

Činnosti během dne se prolínají, děti obou tříd se setkávají při ranních i odpoledních hrách, při pobytu na školní zahradě, vycházkách a při společných akcích jako jsou Mikulášská nadílka, Vánoce, Velikonoce, karneval, sportovní hry a soutěže, vystoupení pro rodiče, školy a Domov důchodců, spolupracují v kroužcích a chodí spolu na vycházky, kde ty starší děti vždy pečují o ty mladší.

 

Zaměření MŠ        

 

Naše mateřská škola je proslulá svým hudebním a dramatickým zaměřením. Hudba a pohádky pozitivně a všestranně rozvíjí osobnost dítěte.

                                                                            

Proč právě hudba?

Oliver Sacks řekl: „Hudba je nejefektivnější nechemickou medicínou, všelékem budoucnosti.“ My se s tímto názorem plně ztotožňujeme. Hudba ovlivňuje dýchání, srdeční tep, puls, krevní tlak, uvolňuje svalové napětí, vylepšuje tělesnou a svalovou koordinaci a velmi významně ovlivňuje činnost imunitního systému.

                                                                                         

Hans Günther Bastian provedl 6-ti letou studii o vlivu hudby na člověka a přinesl tyto výsledky:

Sociabilita

  • na školách s rozšířenou hudební výchovou je menší počet úplně vydělených žáků (dětí) a žáků, kteří jsou mezi spolužáky neoblíbení

  • žáci z hudebních škol jsou schopni snadněji navazovat a udržovat sociální kontakty, mají lepší úsudek v sociální oblasti a adekvátněji posuzují situace všedního života

Z toho podle autora vyplývá, že hudební výchova nabízí i možnost, jak řešit násilí a agresivitu mezi dnešními dětmi a mládeží.

 

Inteligence

  • už u 6-7 letých dětí byla zjištěna závislost mezi hudebním nadáním a inteligencí (s vyššími muzikálními schopnostmi vzrůstá hodnota IQ)

  • při víceleté rozšířené hudební výchově dochází k výraznějšímu nárůstu IQ

 

V našem pojetí se hudba a hudební činnosti, které jsou dětem blízké a přirozené, zároveň stávají prostředkem ke splnění očekávaných výstupů jednotlivých oblastí rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy a rozvíjejí tak děti po všech stránkách.   

 

Forma vzdělávání a přístup k dětem

V naší práci využíváme nejen zmíněnou muzikoterapii (využití hudby), ale také poetoterapii (využití poezie), arteterapii (využití umělecké - výtvarné - činnosti) a cvičení s prvky jógy. Dále se zaměřujeme na rozvoj stále dokonalejšího chápání okolního světa, povzbuzujeme a rozvíjíme poznávací schopnosti a funkce dětí, jejich myšlenkové operace, představivost, paměť, fantazii, zájmy a nadání, podporujeme tělesný rozvoj a zdraví, jejich osobní spokojenost a pohodu. V naší práci upřednostňujeme hru, která je pro dítě nejdůležitější činností, ale také využíváme i dalších přirozených a podnětných činností.

                                                 

Vždyť hra, pohyb, zpěv, malování, zajímavá práce a humor – to vše je to, co dělá mateřskou školu tím, čím má být.

 

 Spolupracujeme

V rámci komlexní péče jsme ve spojení s dalšími subjekty. Jsou jimi mateřská škola Kamínek (společná divadelní a hudební představení), základní školy Spořilov (účast předškoláků v přímé vyučovací hodině), Pardubičky (v oblasti dramatické) a Studánka (sportovní hry). Spolupracujeme též se základní a praktickou školou Svítání (sociální cítění), se základní uměleckou školou Havlíčkova a Polabiny (hudba, muzicírování, výtvarné činnosti,...). A v neposlední řadě je to také Ekocentrum Paleta Pardubice (ekologie, kladný vztah k životnímu prostředí) a PPP (pedagogicko-psychologická poradna).

 

Heterogenní třídy

V MŠ jsou 2 oddělení, které jsou částečně heterogenní (smíšené). Jsou rozděleny na děti mladší (od 3 do cca 4,5 let věku) a starší (od cca 4,5 do 6-ti let věku). Po dohodě s rodiči (a pokud to provozní podmínky dovolí) je dětem dána možnost navštěvovat třídu se svým sourozencem či kamarádem, bez ohledu na svůj věk.

Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 Wintrova II 579
530 03 Pardubice
466 612 179
736 528 168 - ředitelka školy

 

Jídelní lístek

 

 

Na 11. týden byl sestaven jídelní lístek:Jidelnicek (6).rtf (36,1 kB)

 

 

Seznam potravinových alergenů ,

které podléhají legislativnímu označování

dle směrnice 1169/11 EU

najdete zde:

Seznam potravinových alergenů.docx (14,6 kB)

 

Množství pokrmů naleznete zde:

Množství pokrmů.docx (17,2 kB)

 
UPOZORNĚNÍ:

Školní jídelna nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

Tuto skutečnost si musí každý strávník

uhlídat sám. 

Pokud je tedy Vaše dítě přecitlivělé

na některou složku,

sledujte prosím bedlivě jídelníček

a jestliže bude nějaký pokrm

tuto složku obsahovat,

upozorněte prosím
(nejlépe písemně)
tento den paní učitelku

a domluvte se na řešení

(vynechání pokrmu s alergenní složkou, apod.).

 

Organizace šk. roku 2019/2020

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý

30. června 2020.
 
Hlavní prázdniny budou trvat
od 1. července do 1. září 2020.

 

Naše mateřská škola bude otevřena:

1.7. - 3. 7. 2020, 13.7.-17.7.2020

+

24. 8. - 28. 8. 2020

 

Prázdninový provoz na pardubických mateřských školách:

Prázdniny 2019.pdf (337,7 kB)

 

 

 

 

 

 

 


10Jidelnicek (5).rtf