ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

 

 

Systém zápisu dětí do mateřských škol

 

Zápisy do mateřských škol budou pro školní rok 2020/2021 probíhat pomocí webové aplikace:

zapisyms.pardubice.eu

Zápis dětí do mateřských škol probíhá ve třech fázích.

Více informací o průběhu zápisu naleznete níže nebo na

https://zapisy.pardubice.eu/prijimaci-rizeni.

 

Naše mateřská škola = 2. školský obvod.

 

I. fáze zápisu – vydávání žádostí

 
20. 4. 2020 – 12. 5. 2020

 

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy (žádost) je možné získat pouze vyplněním elektronické žádosti

na internetových stránkách https://zapisy.pardubice.eu

 

 

Žádost po vygenerování vytiskněte a neopomeňte ji nechat
potvrdit DĚTSKÝM lékařem.

 

Podepsanou a lékařem potvrzenou žádost předáte v ředitelně naší mateřské školy

ve II. fázi zápisů, tj. 11. 5. 2020 či 12. 5. 2020

osobně.

----------------------------------------------------------------------------------------------

V případě, že nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost,

můžete navštívit:

a/ Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu

Pernštýnské náměstí 1 (budova radnice),

531 21  Pardubice, Ing. Iva Kamenická,

č. dveří B108, tel. 466859531,

e-mail: zapisydoms@mmp.czpo předchozí domluvě.

 

b/ naši mateřskou školu - Pardubice, Wintrova II 579

466612179 (10:00 - 11:30 hod) - po předchozí domluvě.

 

V případě, že budete žádat o vyplnění žádosti na kontaktních místech a/ nebo b/,

přineste s sebou Váš občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte!

 

II. fáze – sběr vyplněných žádostí

 
11. 5. 2020 - 12. 5. 2020
(8:00-12:30 hod + 13:00-16:00 hod)

 

Zákonný zástupce v tomto termínu ředitelce školy předloží:

-      řádně vyplněnou přihlášku,

-      rodný list dítěte,

-      průkaz zdravotní pojišťovny dítěte,

-      svůj občanský průkaz,

-      doklad o bydlišti – např. originál nájemní smlouvy,

-      doklad o bydlišti dítěte – pokud se liší od bydliště zákonných zástupců

(např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu).

 

Předběžný počet volných míst pro školní rok 2020/2021:

12

 

Nezapomeňte, že na přihlášce (žádosti) musí být

originál razítko a podpis dětského lékaře.

 

III. fáze – vyhodnocování řízení

 
- od 30 . 5. 2020

 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce a webu naší mateřské školy.

 

Dostavte se poté, prosím, v dohodnutém termínu,

do naší mateřské školy k dalšímu řízení

(zpětvzetí žádosti v případě přijetí na jinou, preferovanou mateřskou školu,

převzetí rozhodnutí o nepřijetí,

převzetí dohody o docházce a dalších informací v případě přijetí na naši MŠ, apod.)

 

KRITÉRIA

přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:

 

 

 

Slovo psychologa:

 

Nástupem do školky se mění režim celé rodiny. Znamená také první osamostatnění dítěte. Protože dítě bylo zvyklé být většinou ve společnosti svých nejbližších a najednou má hodně času trávit se svými vrstevníky.

Tato změna vyžaduje přizpůsobení, které může být náročné na psychiku i fyzické zdraví dítěte. A proto je vhodné začít včas s přípravou. Dítě by si mělo předem zvykat na pobyt v kolektivu, na odloučení od matky i na potřebu přesně se vyjadřovat.

Odloučení jako problém pro dítě i matku

Nejčastější problémy pramení z odloučení, kterému je vystavena matka, ale i dítě, vysvětluje dětská psycholožka Simona Hoskovcová. Projevuje se pláčem při loučení ve školce s rodiči, steskem po nich, může odmítat jídlo a pití, nebo třeba rušit odpolední klid. Podle psycholožky děti také často trápí problémy s komunikací.

„Nejsou už s maminkou či chůvou, naopak se pohybují mezi svými vrstevníky a o pozornost paní učitelky se dělí s deseti až dvaceti kamarády. Pokud dítě není schopné vyslovit a správně formulovat své přání, narazí na nepochopení. V jeho důsledku se stáhne do sebe a začne se stranit kolektivu i paní učitelky. Další častou reakcí je agrese. Dítě například uhodí kamaráda, nebo do něj kopne jen proto, že neví, jak ho vyzvat ke společné hře,“ vysvětluje.

Příprava pro celou rodinu

Na nástup do školky však lze připravit nejen malého adepta, ale celou rodinu. Pro matky, nebo otce je třeba dobré vyzkoušet si pohlídat skupinu malých dětí - snáz tak pochopí chování učitelky v mateřské školce.

Psycholožka také doporučuje vyslat své dítě na víkend třeba k babičce a učit děti přesně vyjadřovat svá přání. Důležitá je také soběstačnost v oblékání, jídle a v denní hygieně. Simona Hoskovcová připravila kalendář praktických rad, jak se připravit na školku.

Březen

Nalaďte se na odloučení a osamostatnění dítěte. Než začnete s osamostatňováním dítěte, zkuste se nejdřív zamyslet nad tím, jak změnu vnímáte vy jako rodiče. Extrémní pocity, jako třeba nechuť dítě předat do cizí péče nebo naopak nedočkavost, kdy už se dítěte na pár hodin „zbavíme“, se přenášejí na dítě a zhoršují jeho schopnost přijmout docházku do mateřské školky.

Než začne dítě chodit do mateřské školy, mělo by se umět samo napít, najíst, dojít si na WC a obléknout se. Také by mělo zvládnout požádat, pozdravit a rozloučit se. Má na to ještě půl roku.

Duben

Začněte s dítětem trénovat kouzelné věty. Veďte dítě k přesnému vyjadřování. Mnohé potíže ve školce vyplývají z toho, že dítě není schopné komunikovat. Laskavě, ale důsledně po dítěti vyžadujte opakování správné formulace, až pak požadavek splňte: „Prosím, dej mi pít, děkuji za oběd, podej mi, prosím...“

Květen

Udělejte si výlet ke školce, případně tam vyzvedněte kamaráda. Mluvte o školce realisticky - dítě nestrašte, ale poukažte na změnu. Na svých procházkách můžete chodit okolo školky, nejlépe v době, kdy si děti hrají venku, aby je váš potomek viděl. Pokročte v samostatnosti. Trénujte dítě zejména v oblékání a jídle.

Červen

Pozorujte chování dítěte ve skupině. Pozorujte, jak se vaše dítě chová při hrách, na výletech. Jestli se zapojuje. Netolerujte agresivitu.

Červenec

Vhodná doba pro prázdninovou zkoušku odloučení. Zaměřte se na hygienu dítěte, hlavně schopnost dojít si na záchod. Dítě kolem tří let by mělo samostatně zvládnout malou potřebu. Při velké potřebě možná potřebuje pomoc s utřením, ale i to je třeba trénovat. Následné umytí rukou by se mělo dít automaticky. Dítě by už mělo být celkem samostatné - trénujte ho v hygieně, oblékání i svlékání. Měsíc před nástupem do školky se již musí umět samo najíst a vyjádřit.

Vyzkoušejte delší výlet a pobyt bez maminky. Svěřte dítě na pár hodin nebo dní do péče prarodičů, kamarádů nebo jen jednoho rodiče.

Srpen

Léto vrcholí a den nástupu do mateřské školy se blíží. Osobní zkušenost s hlídáním dětí vám pomůže pochopit jednání učitelek. Ke konci srpna začněte o školce mluvit a společně se na ni chystat. Zapojte do příprav i dítě: „Jdeme koupit bačkůrky, můžeš si vybrat barvu“. Dítě si také může vyzdobit pytel na oblečení, vybrat ručník atd.

Září

První den je tady.

Rozloučení v šatně by mělo být milé, ale rozhodné. Pomoci může krátký loučící rituál. Rychlý útěk, ani hodinové scény mezi dveřmi dítěti neprospějí. Vhodný je i nějaký talisman - oblíbený plyšák či dečka nebo polštářek. Můžete pak říct: „Když ti bude smutno, tak se přitul k Ušákovi a pak to bude lepší“.

Je také třeba, aby rodiče plnili své sliby. „Pokud řeknete, že přijdete po obědě, pak to musíte splnit. Důvěra dítěte ve vaši spolehlivost usnadní jeho odloučení."

Špatné také je, když rodiče slibují svým dětem odměny za pobyt ve školce. Psycholožka Hoskovcová pro to má několik důvodů: dítě může vnímat, že školka je něco nepříjemného, za co musí být odměněno. Může také prožívat dvojitý stres z toho, že bude plakat a tím pádem nedostane slíbenou odměnu.

Nic ovšem nebrání oslavit první den v mateřské škole např. návštěvou cukrárny. Podle dětské psycholožky se problémy s adaptací mohou při normálním vývoji vyskytovat až dva měsíce. „Pokud se objevují i třetí měsíc docházky, nebojte se ptát učitelek nebo si domluvit schůzku s ředitelkou mateřské školy a situaci probrat,“ dodala.

 

 

Příjem dětí z jiných školek na prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2020

 

Přijímací řízení na prázdniny bude probíhat

v úterý 27. 4. 2020
 7:00 – 16:00 hod

Žádostem podaným po tomto termínu nemusí vybraná škola vyhovět.

 

Přijímány budou děti do kapacity školy!

Předběžný počet volných míst:

5

 

Kritéria pro příjem dětí v prázdninovém provozu:
  • dítě navštěvuje jinou pardubickou MŠ
  • dítě má trvalý pobyt v Pardubicích
  • oba zákonní zástupci dítěte jsou zaměstnáni

(tuto skutečnost nutno doložit potvrzením zaměstnavatele)

  • dítě je zdravé a řádně proočkované

(doložit prohlášením rodičů či potvrzení lékaře)

 

Rodiče si v den příjmu přinesou vyplněnou žádost – ke stažení zde

zadost-o-prijeti-o-prazdninach-2020_155410923559.540-1.doc

 

 

 

Stravné i úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ o prázdninách

je nutné uhradit předem či 1. den ráno při nástupu dítěte do zařízení.

 

Výše stravného a školného ve školním roce 2018/2019:

Stravné á 30,- Kč/den

Stravné OŠD á 32,- Kč/den

Školné (děti 3 - 5 let) á 28,- Kč/den

 

Celkem stravné + školné (děti 3-5 let za 5 dnů): 290,-

 

Celkem předškoláci (za 5 dnů): 150,-

(školné neplatí)

Celkem děti s OŠD (za 5 dnů): 160,-

(školné neplatí)

 

Prázdninový provoz pardubických mateřských škol:

Prázdniny_2020-1.pdf (39,3 kB)

 

Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 Wintrova II 579
530 03 Pardubice
466 612 179
736 528 168 - ředitelka školy

 

Jídelní lístek

 

 

Na 11. týden byl sestaven jídelní lístek:Jidelnicek (6).rtf (36,1 kB)

 

 

Seznam potravinových alergenů ,

které podléhají legislativnímu označování

dle směrnice 1169/11 EU

najdete zde:

Seznam potravinových alergenů.docx (14,6 kB)

 

Množství pokrmů naleznete zde:

Množství pokrmů.docx (17,2 kB)

 
UPOZORNĚNÍ:

Školní jídelna nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

Tuto skutečnost si musí každý strávník

uhlídat sám. 

Pokud je tedy Vaše dítě přecitlivělé

na některou složku,

sledujte prosím bedlivě jídelníček

a jestliže bude nějaký pokrm

tuto složku obsahovat,

upozorněte prosím
(nejlépe písemně)
tento den paní učitelku

a domluvte se na řešení

(vynechání pokrmu s alergenní složkou, apod.).

 

Organizace šk. roku 2019/2020

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý

30. června 2020.
 
Hlavní prázdniny budou trvat
od 1. července do 1. září 2020.

 

Naše mateřská škola bude otevřena:

1.7. - 3. 7. 2020, 13.7.-17.7.2020

+

24. 8. - 28. 8. 2020

 

Prázdninový provoz na pardubických mateřských školách:

Prázdniny 2019.pdf (337,7 kB)

 

 

 

 

 

 

 


10Jidelnicek (5).rtf