Výše úplaty a stravného pro nový školní rok

07.06.2013 20:00

Na školní rok 2013/2014 byla stanovena nová výše školného. Stravné zůstává stejné jako v roce 2012/2013:

 

Úplata za předškolní vzdělávání:

 
Úplata: 590,- Kč

 

Zákonný zástupce dítěte uhradí školné i v případě, že jeho dítě nenavštěvovalo Mateřskou školu ani jeden den příslušného kalendářního měsíce.

 

Úplata se nevztahuje na děti, které v období od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 dovrší nejvýše 6 let věku.

 

Podle zákona č. 472/2011 Sb.,  kterým  byl  novelizován  zákon  č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se v § 123 odst. 2 stanovuje (v kontextu dalších ustanovení, která zpřísňují podmínky odkladu povinné školní docházky s cílem omezit nadužívání odkladů) bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy nejvýše na 12 měsíců v mateřských školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Dítě, které se ve školním roce 2012/2013 poprvé vzdělávalo v posledním ročníku MŠ a pro školní rok 2013/2014 má povolený odklad PŠD, hradí úplatu za předškolní vzdělávání ve výši stanovené ředitelem mateřské školy podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

 

 

Stravné:

 
Strávníci do 6-ti let:               616,- Kč:

Přesnídávka                                   7,- Kč

Oběd:                                         15,- Kč

Svačina:                                        6,- Kč

                                                  --------

Celkem:                                                   28,- Kč

 

Strávníci 7 let (OŠD):               660,- Kč:

Přesnídávka                                   7,- Kč

Oběd:                                         17,- Kč

Svačina:                                        6,- Kč

                                                  --------

Celkem:                                                    30,- Kč

 

 

Pravidla vybírání úplaty a zálohy na stravné

1. Úplata za kalendářní měsíc a záloha na stravné jsou splatné do 15. dne kalendářního měsíce předem (tak, aby platba byla připsána na účet MŠ vždy do 20. dne). Ředitelka mateřské školy může se zástupcem dítěte dohodnout jiný termín úhrady (§6, odst. 6 vyhlášky č. 43/2006).

Úplata je placena (vybírána) společně se zálohou na školní stravování.

 

2. Plátce uhradí úplatu společně se zálohou na stravné bezhotovostním převodem, a to nejlépe formou trvalého příkazu s platností od 1. 8. 2013 do 15. 5. 2014, s přiřazeným VS.

Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 Wintrova II 579
530 03 Pardubice
466 612 179

 

Jídelní lístek

Na 17. týden

byl sestaven tento jídelníček:

34. jídelní lístek.pdf (775,5 kB)

 

Seznam potravinových alergenů ,

které podléhají legislativnímu označování

dle směrnice 1169/11 EU

najdete zde:

Seznam potravinových alergenů.docx (14,6 kB)

 

Množství pokrmů naleznete zde:

Množství pokrmů.docx (17,2 kB)

 
UPOZORNĚNÍ:

Školní jídelna nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

Tuto skutečnost si musí každý strávník

uhlídat sám. 

Pokud je tedy Vaše dítě přecitlivělé

na některou složku,

sledujte prosím bedlivě jídelníček

a jestliže bude nějaký pokrm

tuto složku obsahovat,

upozorněte prosím
(nejlépe písemně)
tento den paní učitelku

a domluvte se na řešení

(vynechání pokrmu s alergenní složkou, apod.).

 

Poděkování:

Děkujeme paní Bělohoubkové za ušití poutek na ručníky.

Děkujeme paní Klčo za dárek pro Skřítky (žehlící prkno + žehličku).

Děkujeme panu Pleskotovi za pitíčka

do Mikulášských balíčků.

Děkujeme panu Pleskotovi

za propisovací tužky

a papíry na kreslení.

Děkujeme paní Klčo za adventní věnec.

Velmi děkujeme rodičům

za finanční dary na Vánoce.

Děkujeme paní Bělohoubkové

za barevné papíry.

Děkujeme paní Skálové

za papíry do kopírky.

Děkujeme rodičům za účast a pomoc

při úklidu školní zahrady

a při Podzimních slavnostech.

Děkujeme manželům Vágnerových za velkou pomoc při úklidu školní zahrady.

Děkujeme panu Rokytovi

za posekání zahrady.

 

Organizace šk. roku 2017/2018

Hlavní prázdniny

budou trvat

od soboty 30. června 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019

začne v pondělí 3. září 2018.

 

Informaci o uzavření mateřských škol naleznete zde:

Prázdniny_2018.pdf (343,3 kB)

 

-------------------

Již proběhlo:

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech školách

v pondělí 4. září 2017.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno

v pátek 29. června 2018.

 

Podzimní prázdniny budou
ve čtvrtek 26. a v pátek 27. října 2017.

Provoz mateřské školy bude omezen.

 

Vánoční prázdniny budou
od soboty 23. prosince 2017
do úterý 2. ledna 2018.

Mateřská škola bude UZAVŘENA

od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou

na pátek 2. února 2018.

Provoz mateřské školy bude omezen.

Jarní prázdniny
jsou stanoveny takto:
12. 3. - 18. 3. 2018

Provoz mateřské školy bude omezen.

Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 29. března
a pátek 30. března 2018.

Poznámka: pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Ve čtvrtek 29. 3. bude provoz MŠ omezen,

v pátek 30. 3. 2018 bude MŠ uzavřena.