Přijímací řízení na prázdniny - 29. 4. 2019

18.04.2019 09:03

Přijímací řízení na prázdniny bude probíhat

v úterý 29. 4. 2019
 7:00 – 16:00 hod

Žádosti bude přijímat paní Kejklíčková (v 1. oddělení, tj. v přízemí ve třídě Koťat),

žádostem podaným po tomto termínu nemusí vybraná škola vyhovět.

 

Přijímány budou děti do kapacity školy!

Předběžný počet volných míst:

5

 

Kritéria pro příjem dětí v prázdninovém provozu:
  • dítě navštěvuje jinou pardubickou MŠ
  • dítě má trvalý pobyt v Pardubicích
  • oba zákonní zástupci dítěte jsou zaměstnáni

(tuto skutečnost nutno doložit potvrzením zaměstnavatele)

  • dítě je zdravé a řádně proočkované

(doložit prohlášením rodičů či potvrzení lékaře)

 

Rodiče si v den příjmu přinesou vyplněnou žádost – ke stažení zde:

Žádost o umístění na prázdniny 2019.doc (59 kB)

+ další požadované vyplněné tiskopisy (viz na žádosti)

 

 

Stravné i úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ o prázdninách

je nutné uhradit předem či 1. den ráno při nástupu dítěte do zařízení.

 

Výše stravného a školného ve školním roce 2018/2019:

Stravné á 30,- Kč/den

Stravné OŠD á 32,- Kč/den

Školné (děti 3 - 5 let) á 28,- Kč/den

 

Celkem stravné + školné (děti 3-5 let za 5 dnů): 290,-

 

Celkem předškoláci (za 5 dnů): 150,-

(školné neplatí)

Celkem děti s OŠD (za 5 dnů): 160,-

(školné neplatí)

 

Prázdninový provoz pardubických mateřských škol:

Prázdniny 2019.pdf (337,7 kB)

Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 Wintrova II 579
530 03 Pardubice
466 612 179

 

Jídelní lístek

Na . týden byl sestaven:

 

Seznam potravinových alergenů ,

které podléhají legislativnímu označování

dle směrnice 1169/11 EU

najdete zde:

Seznam potravinových alergenů.docx (14,6 kB)

 

Množství pokrmů naleznete zde:

Množství pokrmů.docx (17,2 kB)

 
UPOZORNĚNÍ:

Školní jídelna nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

Tuto skutečnost si musí každý strávník

uhlídat sám. 

Pokud je tedy Vaše dítě přecitlivělé

na některou složku,

sledujte prosím bedlivě jídelníček

a jestliže bude nějaký pokrm

tuto složku obsahovat,

upozorněte prosím
(nejlépe písemně)
tento den paní učitelku

a domluvte se na řešení

(vynechání pokrmu s alergenní složkou, apod.).

 

 

Organizace šk. roku 2018/2019

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek

28. června 2019.
 
Hlavní prázdniny budou trvat
od 29. června do 1. září 2019.

 

Naše mateřská škola bude otevřena:

1.7. - 4. 7. 2019

+

19. 8. - 30. 8. 2019

 

Prázdninový provoz na pardubických mateřských školách:

Prázdniny 2019.pdf (337,7 kB)

 


Období školního vyučování

ve školním roce 2019/2020

začne v pondělí 2. září 2019.

 

 

Poděkování

Děkujeme paní Dostálové za přinesené hračky na písek.
Děkujeme paní Špačkové za velkou novou sadu dětských knížek.
Děkujeme paní Vágnerové za upečení perníčků pro výtvarné zdobení dětí.
Děkujeme panu Kosinovi za opravu zábradlí.
Děkujeme panu Faltejskovi za opravu skluzavky.
Děkujeme paní Mužíkové za vyžehlení oblečků pro panenky.
Děkujeme panu Kremlovi za opravu koloběžek.
Děkujeme paní Bělohoubkové za papíry na kreslení.
Děkujeme babičce Elenky Junkové za vařečky na výtvarné tvoření.
Děkujeme paní Kremlové za hračky na pískoviště.
 

-------------------