PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

26.02.2018 08:33

Vážení rodiče,

 

předkládáme Vám seznam uzavření mateřských škol

v době letních prázdnin 2018:

 

Prázdniny_2018.pdf (343,3 kB)

 

Příjem dětí z jiných školek na prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2018

 

Přijímací řízení na prázdniny bude probíhat

v úterý 2. 5. 2018
 7:00 – 16:00 hod

Žádostem podaným po tomto termínu nemusí vybraná škola vyhovět.

 

Přijímány budou děti do kapacity školy!

Předběžný počet volných míst:

6

 

Kritéria pro příjem dětí v prázdninovém provozu:
  • dítě navštěvuje jinou MŠ
  • dítě má trvalý pobyt v Pardubicích
  • oba zákonní zástupci dítěte jsou zaměstnáni

(tuto skutečnost nutno doložit potvrzením zaměstnavatele)

  • dítě je zdravé a řádně proočkované

(doložit prohlášením rodičů či potvrzení lékaře)

 

Rodiče si v den příjmu přinesou vyplněnou žádost – ke stažení zde:

Žádost o umístění na prázdniny 2018.doc (59 kB)

+ další požadované vyplněné tiskopisy (viz na žádosti)

 

Stravné i úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ o prázdninách

je nutné uhradit předem či 1. den ráno při nástupu dítěte do zařízení.

Stravné á 30,- Kč/den

Stravné OŠD á 32,- Kč/den

Školné (děti 3 - 5 let) á 28,- Kč/den

 

Celkem stravné + školné (děti 3-5 let za 5 dnů): 290,-

 

Celkem předškoláci (za 5 dnů): 150,-

(školné neplatí)

Celkem děti s OŠD (za 5 dnů): 160,-

(školné neplatí)

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 Wintrova II 579
530 03 Pardubice
466 612 179

 

Jídelní lístek

Na 22. týden

byl sestaven tento jídelníček:

39. jídelní lístek.pdf (690,1 kB)

Seznam potravinových alergenů ,

které podléhají legislativnímu označování

dle směrnice 1169/11 EU

najdete zde:

Seznam potravinových alergenů.docx (14,6 kB)

 

Množství pokrmů naleznete zde:

Množství pokrmů.docx (17,2 kB)

 
UPOZORNĚNÍ:

Školní jídelna nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

Tuto skutečnost si musí každý strávník

uhlídat sám. 

Pokud je tedy Vaše dítě přecitlivělé

na některou složku,

sledujte prosím bedlivě jídelníček

a jestliže bude nějaký pokrm

tuto složku obsahovat,

upozorněte prosím
(nejlépe písemně)
tento den paní učitelku

a domluvte se na řešení

(vynechání pokrmu s alergenní složkou, apod.).

 

Poděkování:

Děkujeme paní Izákové za čtvrtky.

Děkujeme panu Elichovi za odvoz odpadu do Sběrného dvora.

Děkujeme paní Bělohoubkové za ušití poutek na ručníky.

Děkujeme paní Klčo za dárek pro Skřítky (žehlící prkno + žehličku).

Děkujeme panu Pleskotovi za pitíčka

do Mikulášských balíčků.

Děkujeme panu Pleskotovi

za propisovací tužky

a papíry na kreslení.

Děkujeme paní Klčo za adventní věnec.

Velmi děkujeme rodičům

za finanční dary na Vánoce.

Děkujeme paní Bělohoubkové

za barevné papíry.

Děkujeme paní Skálové

za papíry do kopírky.

Děkujeme rodičům za účast a pomoc

při úklidu školní zahrady

a při Podzimních slavnostech.

Děkujeme manželům Vágnerových za velkou pomoc při úklidu školní zahrady.

Děkujeme panu Rokytovi

za posekání zahrady.

 

Organizace šk. roku 2017/2018

Hlavní prázdniny

budou trvat

od soboty 30. června 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019

začne v pondělí 3. září 2018.

 

Informaci o uzavření mateřských škol naleznete zde:

Prázdniny_2018.pdf (343,3 kB)

 

-------------------

Již proběhlo:

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech školách

v pondělí 4. září 2017.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno

v pátek 29. června 2018.

 

Podzimní prázdniny budou
ve čtvrtek 26. a v pátek 27. října 2017.

Provoz mateřské školy bude omezen.

 

Vánoční prázdniny budou
od soboty 23. prosince 2017
do úterý 2. ledna 2018.

Mateřská škola bude UZAVŘENA

od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou

na pátek 2. února 2018.

Provoz mateřské školy bude omezen.

Jarní prázdniny
jsou stanoveny takto:
12. 3. - 18. 3. 2018

Provoz mateřské školy bude omezen.

Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 29. března
a pátek 30. března 2018.

Poznámka: pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Ve čtvrtek 29. 3. bude provoz MŠ omezen,

v pátek 30. 3. 2018 bude MŠ uzavřena.