PŘÍJEM DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ na školní rok 2013/2014 - info, podmínky, kritéria + slovo psychologa (na konci článku)

26.03.2013 15:00

ŘEDITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL V PARDUBICÍCH

VYHLAŠUJÍ V DOHODĚ SE STATUTÁRNÍM MĚSTEM PARDUBICE

 

ZÁPIS

 

DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL OD ŠKOLNÍHO ROKU 2013 - 2014

 

 

Přihlášku - žádost o přijetí si můžete vyzvednout osobně (doporučujeme) v MŠ,

nebo stáhnout zde:

Přihláška MŠ Wintrova - r. 2013 - 2014.doc (56 kB)

Vyplněné žádosti předejte k rukám ředitelky mateřské školy v uvedených termínech

(22. či 23. dubna), v době od 6,30 do 16,30 hodin.

 

Všechny přijaté žádosti v řádném termínu budou obodovány dle stanovených kritérií:

Kritéria šk. r. 2013-2014 .doc (44,5 kB)

 

Připomínáme, že na přihlášce musí být originál razítko a podpis dětského lékaře (nejlépe dubnové datum)

a že dítě musí být řádně proočkováno, jinak nebude do MŠ přijato.

 

Předběžný počet volných míst: 12

 

 

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání :

Přijímací řízení na naší MŠ probíhá na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. v posledním platném znění O předškolním vzdělávání a na základě pokynů zřizovatele MŠ - Statutárního města Pardubice.

• Termín, místo a dobu přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem (bývá převážně v období měsíce dubna předcházejícího školního roku, pro který bude dítě do MŠ zapsáno), o termínech zápisu pro následující rok je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek, plakátu a nástěnky v budově MŠ. Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Pardubicích.

• O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy. Všechny přijaté žádosti v řádném termínu jsou obodovány dle stanovených kritérií pro daný školní rok. Ředitelka školy přijímá na daný školní rok nové děti do kapacity školy.

• Po ukončení zápisu dětí do MŠ (zpravidla v průběhu dubna - května) informuje ředitelka školy zákonné zástupce dítěte zasláním "Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ", případně „ Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“. 

• K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

 

Nástup do školky je pro dítě velkou životní změnou :

SLOVO PSYCHOLOGA:

Nástupem do školky se mění režim celé rodiny. Znamená také první osamostatnění dítěte. Protože dítě bylo zvyklé být většinou ve společnosti svých nejbližších a najednou má hodně času trávit se svými vrstevníky.

Tato změna vyžaduje přizpůsobení, které může být náročné na psychiku i fyzické zdraví dítěte. A proto je vhodné začít včas s přípravou. Dítě by si mělo předem zvykat na pobyt v kolektivu, na odloučení od matky i na potřebu přesně se vyjadřovat.

Odloučení jako problém pro dítě i matku

Nejčastější problémy pramení z odloučení, kterému je vystavena matka, ale i dítě, vysvětluje dětská psycholožka Simona Hoskovcová. Projevuje se pláčem při loučení ve školce s rodiči, steskem po nich, může odmítat jídlo a pití, nebo třeba rušit odpolední klid. Podle psycholožky děti také často trápí problémy s komunikací.

„Nejsou už s maminkou či chůvou, naopak se pohybují mezi svými vrstevníky a o pozornost paní učitelky se dělí s deseti až dvaceti kamarády. Pokud dítě není schopné vyslovit a správně formulovat své přání, narazí na nepochopení. V jeho důsledku se stáhne do sebe a začne se stranit kolektivu i paní učitelky. Další častou reakcí je agrese. Dítě například uhodí kamaráda, nebo do něj kopne jen proto, že neví, jak ho vyzvat ke společné hře,“ vysvětluje.

Příprava pro celou rodinu

Na nástup do školky však lze připravit nejen malého adepta, ale celou rodinu. Pro matky, nebo otce je třeba dobré vyzkoušet si pohlídat skupinu malých dětí - snáz tak pochopí chování učitelky v mateřské školce.

Psycholožka také doporučuje vyslat své dítě na víkend třeba k babičce a učit děti přesně vyjadřovat svá přání. Důležitá je také soběstačnost v oblékání, jídle a v denní hygieně. Simona Hoskovcová připravila kalendář praktických rad, jak se připravit na školku.

Březen

Nalaďte se na odloučení a osamostatnění dítěte. Než začnete s osamostatňováním dítěte, zkuste se nejdřív zamyslet nad tím, jak změnu vnímáte vy jako rodiče. Extrémní pocity, jako třeba nechuť dítě předat do cizí péče nebo naopak nedočkavost, kdy už se dítěte na pár hodin „zbavíme“, se přenášejí na dítě a zhoršují jeho schopnost přijmout docházku do mateřské školky.

Než začne dítě chodit do mateřské školy, mělo by se umět samo napít, najíst, dojít si na WC a obléknout se. Také by mělo zvládnout požádat, pozdravit a rozloučit se. Má na to ještě půl roku.

Duben

Začněte s dítětem trénovat kouzelné věty. Veďte dítě k přesnému vyjadřování. Mnohé potíže ve školce vyplývají z toho, že dítě není schopné komunikovat. Laskavě, ale důsledně po dítěti vyžadujte opakování správné formulace, až pak požadavek splňte: „Prosím, dej mi pít, děkuji za oběd, podej mi, prosím...“

Květen

Udělejte si výlet ke školce, případně tam vyzvedněte kamaráda. Mluvte o školce realisticky - dítě nestrašte, ale poukažte na změnu. Na svých procházkách můžete chodit okolo školky, nejlépe v době, kdy si děti hrají venku, aby je váš potomek viděl. Pokročte v samostatnosti. Trénujte dítě zejména v oblékání a jídle.

Červen

Pozorujte chování dítěte ve skupině. Pozorujte, jak se vaše dítě chová při hrách, na výletech. Jestli se zapojuje. Netolerujte agresivitu.

Červenec

Vhodná doba pro prázdninovou zkoušku odloučení. Zaměřte se na hygienu dítěte, hlavně schopnost dojít si na záchod. Dítě kolem tří let by mělo samostatně zvládnout malou potřebu. Při velké potřebě možná potřebuje pomoc s utřením, ale i to je třeba trénovat. Následné umytí rukou by se mělo dít automaticky. Dítě by už mělo být celkem samostatné - trénujte ho v hygieně, oblékání i svlékání. Měsíc před nástupem do školky se již musí umět samo najíst a vyjádřit.

Vyzkoušejte delší výlet a pobyt bez maminky. Svěřte dítě na pár hodin nebo dní do péče prarodičů, kamarádů nebo jen jednoho rodiče.

Srpen

Léto vrcholí a den nástupu do mateřské školy se blíží. Osobní zkušenost s hlídáním dětí vám pomůže pochopit jednání učitelek. Ke konci srpna začněte o školce mluvit a společně se na ni chystat. Zapojte do příprav i dítě: „Jdeme koupit bačkůrky, můžeš si vybrat barvu“. Dítě si také může vyzdobit pytel na oblečení, vybrat ručník atd.

Září

První den je tady.

Rozloučení v šatně by mělo být milé, ale rozhodné. Pomoci může krátký loučící rituál. Rychlý útěk, ani hodinové scény mezi dveřmi dítěti neprospějí. Vhodný je i nějaký talisman - oblíbený plyšák či dečka nebo polštářek. Můžete pak říct: „Když ti bude smutno, tak se přitul k Ušákovi a pak to bude lepší“.

Je také třeba, aby rodiče plnili své sliby. „Pokud řeknete, že přijdete po obědě, pak to musíte splnit. Důvěra dítěte ve vaši spolehlivost usnadní jeho odloučení."

Špatné také je, když rodiče slibují svým dětem odměny za pobyt ve školce. Psycholožka Hoskovcová pro to má několik důvodů: dítě může vnímat, že školka je něco nepříjemného, za co musí být odměněno. Může také prožívat dvojitý stres z toho, že bude plakat a tím pádem nedostane slíbenou odměnu.

Nic ovšem nebrání oslavit první den v mateřské škole např. návštěvou cukrárny. Podle dětské psycholožky se problémy s adaptací mohou při normálním vývoji vyskytovat až dva měsíce. „Pokud se objevují i třetí měsíc docházky, nebojte se ptát učitelek nebo si domluvit schůzku s ředitelkou mateřské školy a situaci probrat,“ dodala.

 

Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 Wintrova II 579
530 03 Pardubice
466 612 179

 

Jídelní lístek

Na . týden byl sestaven:

 

Seznam potravinových alergenů ,

které podléhají legislativnímu označování

dle směrnice 1169/11 EU

najdete zde:

Seznam potravinových alergenů.docx (14,6 kB)

 

Množství pokrmů naleznete zde:

Množství pokrmů.docx (17,2 kB)

 
UPOZORNĚNÍ:

Školní jídelna nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

Tuto skutečnost si musí každý strávník

uhlídat sám. 

Pokud je tedy Vaše dítě přecitlivělé

na některou složku,

sledujte prosím bedlivě jídelníček

a jestliže bude nějaký pokrm

tuto složku obsahovat,

upozorněte prosím
(nejlépe písemně)
tento den paní učitelku

a domluvte se na řešení

(vynechání pokrmu s alergenní složkou, apod.).

 

 

Organizace šk. roku 2018/2019

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek

28. června 2019.
 
Hlavní prázdniny budou trvat
od 29. června do 1. září 2019.

 

Naše mateřská škola bude otevřena:

1.7. - 4. 7. 2019

+

19. 8. - 30. 8. 2019

 

Prázdninový provoz na pardubických mateřských školách:

Prázdniny 2019.pdf (337,7 kB)

 


Období školního vyučování

ve školním roce 2019/2020

začne v pondělí 2. září 2019.

 

 

Poděkování

Děkujeme paní Dostálové za přinesené hračky na písek.
Děkujeme paní Špačkové za velkou novou sadu dětských knížek.
Děkujeme paní Vágnerové za upečení perníčků pro výtvarné zdobení dětí.
Děkujeme panu Kosinovi za opravu zábradlí.
Děkujeme panu Faltejskovi za opravu skluzavky.
Děkujeme paní Mužíkové za vyžehlení oblečků pro panenky.
Děkujeme panu Kremlovi za opravu koloběžek.
Děkujeme paní Bělohoubkové za papíry na kreslení.
Děkujeme babičce Elenky Junkové za vařečky na výtvarné tvoření.
Děkujeme paní Kremlové za hračky na pískoviště.
 

-------------------