Aktuálně

Organizované AKCE ve školním roce 2018/2019:

 • 1. plavání předškoláci

    16. 10. 2018 v 9:30 + 10:15 hod

 

 • 17. 10. 2018 v 9:00 hod - "Harry Potter ve školce"
    - kouzelník Jiří Krejčí v naší MŠ

 

 • 2. plavání předškoláci

    23. 10. 2018 v 9:30 + 10:15 hod

 

 • 3. plavání předškoláci

    30. 10. 2018 v 9:30 + 10:15 hod

 

 • 31. 10. 2018 v 8:30 hod Divadélko u dvou sluncí - "Myšák Pišta"
    - pohádka v naší MŠ

 

 • 4. plavání předškoláci

    6. 11. 2018 v 9:30 + 10:15 hod

  

 • 12.11.2018 v 10:45 hod "Strach má velké oči"

    - velká výpravná loutková pohádka v naší MŠ

 

 • 5. plavání předškoláci

    13. 11. 2018 v 9:30 + 10:15 hod

 

 

 • 7. 3. 2019 v 10:15 hod - "Malý princ"
    - hudební divadlo v KD Hronovická - jen Skřítci

 

 

PLÁNOVANÉ AKCE ve školním roce 2018/2019:

 • Výlet Kouzelný skřítkův les na podzim - říjen
 • Sportovní dopoledne v ZŠ Studánka - říjen
 • Svatý Martin na bílém koni – listopad
 • Zavírání školní zahrady - listopad
 • Mikuláš – prosinec
 • Pardubice – Pernštýnské nám (živý betlém, vánoční atmosféra, výzdoba,…)-prosinec
 • Vánoční besídka – prosinec
 • Ježíšek v MŠ – prosinec
 • Tři králové - leden
 • Výlet Kouzelný Skřítkův les v zimě (Vinice) - leden, únor
 • Masopust - únor
 • Podvečer s knížkou - spolupráce s VČD - únor, březen, duben
 • Den otevřených dveří (s vystoupením Skřítků) – únor, březen
 • Vystoupení žáků ZŠ Pardubičky - divadelní představení v naší MŠ - únor, březen
 • Vynášení Morany – březen
 • Výlet Kouzelný skřítkův les na jaře - březen, duben, květen
 • Otvírání školní zahrady – duben
 • Týden Země - duben
 • Týden dopravy
 • Čarodějný rej – duben
 • Výlet lodí Arnošt – duben, květen
 • Sportovní hry dětí – duben, květen
 • Sportovní hry s rodiči
 • Plavání – duben až červen
 • Poznej psí svět - duben, květen
 • Oslava Dne dětí – květen
 • Výroba dárku pro maminky – květen
 • Celodenní výlet na zámek ČR - červen
 • Ukázková hodina flétny – červen
 • Ukázková hodina angličtiny – červen
 • Zrcadlo umění – červen
 • Rozloučení s předškoláky – červen
 • Svatý Jan – hledání pokladu – červen
 • Šachový turnaj – červen
 • Rozloučení se školkou – spaní v MŠ – červen

 

 

Zrealizováno ve školním roce 2017/2018:

září 2017:                            

 • adaptační dny

    "Kašpárek mezi dětmi"

    - maňáskové divadlo pro Koťátka (adaptace) - pí uč. Švábová

 

    "Kuba se neumí mýt"

    - maňáskové divadlo pro Koťátka (hygienické návyky) - pí uč. Švábová

 

říjen 2017:

 • 3. 10. 2017 1. hodina flétny
 • 4. 10. 2017 v 15:00 hod 1. hodina angličtiny

    - pro nerozhodnuté rodiče UKÁZKOVÁ

 • 5. 10. 2017 dopoledne

    pečení jablíčkových koláčků - pí uč. Romana Kyselová (Skřítci)

 

 • 12. 10. 2017 dopoledne Orientační logopedické vyšetření

    - ve spolupráci s PPP

    - hlavně u předškoláků

 

 • 16. 10. 2017 výlet "Kouzelný Skřítkův les"

 

 • 19. 10. 2017 v 8:45 hod

    "Zpívánky" - hudební pořad v naší MŠ

 

 •  23. 10. 2017 v 9:00 hod dětský koncert v naší MŠ

    hudební pohádka s prvky muzikoterapie

 

 • 24. 10. 2017 PODZIMNÍ SLAVNOSTI

 

 • 30. 10. 2017 v 9:00 hod Malá technická univerzita

     "Stavitel města" - polytechnické vzdělávání, stavba budov a měst

     - jen pro Skřítky + starší Koťata

 

 • 31. 10. 2017 v 15 hod hodina flétny

listopad 2017:

 • 06. 11 2017 v 10:10 hod EKO

  "Pečení brambor" - Ekocentrum Paleta - jen starší Koťata

 

 • 08. 11. 2017 v 8:45 hod Školička kouzel  v naší MŠ

        "Slet broučků ve školce"

 

 • 14. 11. 2017 v 15 hod hodina flétny

 

 • 20. 11. 2017 v 9:00 hod Malá technická univerzita

     "Stavitel mostů" - polytechnické vzdělávání, stavba pilířů a mostů podle návodu,

     stavba pohádkového Karlova mostu

     - jen pro Skřítky + starší Koťata

 

 • 23. 11. 2017 v 9:30 hod bubenická hudební šou v naší MŠ

    "Chci se stát bubeníkem"

 

 • 30. 11. 2017 10:10 hod EKO

    "Jak se žije v lese" - Ekocentrum Paleta - jen Skřítci

 

 

prosinec 2017:

 

 • 4. 12. 2017 v 10:10 hod EKO

    "Vánoce" - Ekocentrum Paleta - jen starší Koťata

 

 • 5. 12. 2017 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

                                                                                   

 •  7. 12. 2017 10:15 pohádka v MŠ Kamínek

     "Andělská pohádka vánoční"

 • 14. 12. 2017 v 10:10 hod EKO

    "Výroba svíček" - Ekocentrum Paleta - jen Skřítci

 

 • 18. 12. 2017 Vánoční besídka u Koťátek

    zpěv koled a vánočních a zimních písní + veselé tvoření společně s rodiči

 

 • 19. 12. 2017 Vánoční besídka u Skřítků

    pásmo písniček a tanečků, společné koledy a ochutnávka cukroví s rodiči

 

 • 20. 12. 2017 Ježíšek v MŠ

    

 

LEDEN:

 • 9. 1. 2018 v 9:00 hod - "Kabaret v Popletově"

    - pohádka v naší MŠ

 

 

 • 18. 1. 2018 v 10:10 hod EKO

    "Krmítka" - Ekocentrum Paleta - jen Skřítci

       z provozních důvodů ZRUŠENO

 

 • 24. 1. 2018 v 9:00 hod Malá technická univerzita

     "Stavitel věží" - polytechnické vzdělávání, stavba věží + modelu vysílače Ještěd

     - jen pro Skřítky + starší Koťata

 

 • 25. 1. 2018  od 9- ti hod Sportovní dopoledne v ZŠ Studánka

      - jen pro předškolní děti

 

únor 2018:

 • 5. 2. 2018 v 10:10 hod EKO

     "Domácí zvířátka" - Ekocentrum Paleta - jen starší Koťata

 

 • 8. 2. 2018 v 10:10 hod EKO

    "Malí kuchaři" - Ekocentrum Paleta - jen Skřítci

 

 • 13. 2. 2018 v 9:00 hod Malá technická univerzita

     "Malý zpracovatel odpadů" - polytechnické vzdělávání, stavba skládky

     včetně odvětrání a izolace - jen pro Skřítky + starší Koťata

 

 • 15. 2. 2018 dopoledne MASOPUST

    - karnevalové veselí v prostorách školky

    - PŘIVEĎTE PROSÍM DĚTI V MAŠKARNÍCH KOSTÝMECH

 

 

 • 20. 2. 2018 v 10,15 hod "Kouzelné slovíčko"- pohádka v MŠ Kamínek

        - z důvodu chřipkové epidemie zrušeno!

 

 • 27. 2. 2018 od 9-ti hod zrakový screening

       PŘINESTE DĚTEM ZDRAVOTNÍ PRŮKAZY

 

březen:

 • 1. 3. 2018 v 10:00 hod "Hudební divadlo dětem"

    - hudební pohádka v KD Hronovická - jen pro Skřítky + starší Koťata

    - z důvodu chřipkové epidemie a velkých mrazů ZRUŠENO

 

 • 8. 3. 2018 v 10:10 hod EKO

    "Včely" - Ekocentrum Paleta - jen Skřítci

 

 

 • 14. 3. 2018 v 9:00 hod Malá technická univerzita - zrušeno, jarní prázdniny

     "Malý architekt" - polytechnické vzdělávání, seznámení s technickým výkresem,

     stavba dle výkresu půdorysu domu

     - jen pro Skřítky + starší Koťata

 

 • ? 2018 v 10:10 hod EKO

    "Odpady" - Ekocentrum Paleta - jen Skřítci

 

 • 12. 3. - 16. 3. 2018 jarní prázdniny

 

 • 20. 3. 2018 Vynášení Morany, vítání jara

 

 • 22. 3. 2018 9 hod ZŠ Pardubičky "Čertovská pohádka"

    - pohádka hraná žáky ZŠ Pardubičky

 

 • 26. 3. 2018 v 8:45 hod "Zpívánky ZOO"

    - zábavný hudební pořad pro děti v naší MŠ

 

 • 27. 3. 2018 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (8:00 - 11:30 hod)

 

duben:

 • 3. 4. 2018 v 10 hod přednáška o dravcích a sovách

    - výchovně-vzdělávací program v naší MŠ

 

 • 5. 4. 2018 v 9:45 + 10:30

    1. plavání mladší děti (= mladší Skřítci + starší Koťata)

 

 • 12. 4. 2018 v 9:45 + 10:30

    2. plavání mladší děti

 

 • 12. 4. 2018 divadlo Šeherezáda v MŠ Kamínek

    - jen Skřítci a neplavci Koťata

 

 • 16. - 20. 4. 2017 TÝDEN ZEMĚ

    - výchovně vzdělávací programy a akce zaměřeny na přírodu, zvířata, Zemi

      a ochranu životního prostředí

 

 • 17. 04. 2018 od 9-ti hod v naší MŠ  - "DUO EDEN"

    - vystoupení se živými zvířátky (opičky, hadi)

    - prohlídka malé ZOO, fotografování

 

 • 18. + 19. 4. 2018 zápisy předškolních dětí do základních škol

 

 • 18. 4. 2018 polodenní výlet na Vinici

 

 • 19. 4. 2018 v 9:45 + 10:30

    3. plavání mladší děti

 

 • 23. 4. 2018 v 10:10 hod EKO - z provozních důvodů ZRUŠENO!

     "Chléb" - Ekocentrum Paleta - jen starší Koťata

 

 • 24. - 26. 4. DNY DOPRAVY

    - výchovně-vzdělávací programy a akce zaměřeny na dopravu a bezpečnost

 

 • 25. 4. polodenní výlet zaměřený na dopravu a bezpečnost

    - pozorování dopravy + dopravní pravidla

 

 • 25. 4. 2018 dopoledne předškolní děti fotografování TABLO

 

 • 26. 4. 2018 v 9:45 + 10:30

    4. plavání mladší děti

 

 • 26. 4. 2018 divadlo Šeherezáda v MŠ Kamínek

    - jen neplavci Koťata

 

 • 26. 4. 2018 polodenní výlet na dopravní hřiště Univerzity Pardubice

    - jen neplavci Skřítci

 

 • 27. 4. 2018 dopoledne "Čarodějný rej"

      - přiveďte prosím děti do školky v kostýmech (stačí čarodějný klobouk)

 

 • 2. 5. 2018 7 - 16 hod PŘÍJEM DĚTÍ NA PRÁZDNINY

    - příjem dětí z jiných mateřských škol na prázdninový provoz (30. 7. - 3.8. 2018)

 

 • 2. 5. - 4. 5. SPORTOVNÍ TÝDEN

    - týden zaměřený na sportování (ve třídách i na školní zahradě)

    - cvičení na sportovních nářadích, překážkové dráhy, běh,

      skoky do dálky, skákání v pytlích, hod na cíl i do dálky,...

 

 • 3. 5. 2018 v 9:45 + 10:30

    5. plavání mladší děti

 

 • 3. 5. 2018 od 15:30 hodin SPORTOVNÍ HRY S RODIČI

    - společná akce s dětmi a rodiči (prarodiči) - sportovní soutěže

    - z provozních důvodů ZRUŠENO

 

 • 9. + 10. 5. ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ (1. kolo)

 

 • 9. 5. 2018 dopolední výtvarné tvoření pro maminky k svátku

 

 • 10. 5. 2018 v 9:45 + 10:30

    1. plavání předškoláci

 

 • 14. 5. 2018 v 10 hod "O Smolíčkovi"

    - výpravná pohádka na školní zahradě naší MŠ

 

 • 15. 5. 2018 od 9-ti hodin FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

 

 • 17. 5. 2018 v 9:45 + 10:30

    2. plavání předškoláci

 

 • 22. 5. 2018 v 10 hod "Poznej psí svět"

    - interaktivní a zábavný program s pejsky, kanisterapie, základní prvky chovu a výcviku psů

 

 • 24. 5. 2018 v 9:45 + 10:30

    3. plavání předškoláci

 

 • 29. 5. 2018 v 10:30 hod "Kocourek Mourek"

    divadlo v naší MŠ

 

 • 31. 5. 2018 v 9:45 + 10:30

    4. plavání předškoláci

 

červen:

 • 5.6.2018  dopoledne OSLAVA MDD - kino ve školce

    - kino - planetárium v naší školce, film pro děti: Podmořský svět"

 

 • 7. 6. 2018 v 9:45 + 10:30

    5. plavání předškoláci

 

 • 7. 6. 2018 ukázková hodina angličtiny 15:30 - 16:00 hod

 

 • 12. 6. 2018 výlet Staré Hrady

    Zážitkový pohádkový okruh na hradě,

    - pohádka "Zdravosvět a dračí království"

    + Čarodějná bestyjola"

    - prohlídka živých zvířátek , havěti a potvůrek tamních čarodějnic

    Odjezd z MŠ: 7:45 (návrat cca 12,30 - oběd v MŠ)

    Vstupné 95,- (bude hrazeno z RP)

 

 • 13. 6. 2018 od 15:30 hod ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

    - společná akce pro děti a rodiče

    - slavnostní rozloučení s dětmi, které 1. 9. 2018 nastupují do školy

    - v případě špatného počasí se akce bude odehrávat v prostorách MŠ

 

 • 14. 6. 2018 v 15:30 Schůzka rodičů nově přijatých dětí

 

 • 13. 6. 2018 polodenní výlet Nemošice
    - jen Skřítci (v rámci rozloučení se školkou)
    - PŘIVEĎTE PROSÍM DĚTI DO 7:45 hod!
    - v případě špatného počasí se výlet nekoná!
 • 14. 6. 2018 Zrcadlo umění - z provozních důvodů se NEKONÁ

 • ukázková hodina flétny - z provozních důvodů se NEKONÁ
 • 13. 6. 2018 Spaní v MŠ - z provozních důvodů se NEKONÁ
 • ukázková hodina flétny - z provozních důvodů se NEKONÁ
 • turnaj v šachu a piškvorkách - z provozních důvodů se NEKONÁ
 • Škola v přírodě - pro nedostatek zájmu se v roce 2018 NEKONÁ

Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 Wintrova II 579
530 03 Pardubice
466 612 179

 

Jídelní lístek

Na 31. týden

byl sestaven tento jídelníček:

45. jídelní lístek.pdf (897 kB)

 

Seznam potravinových alergenů ,

které podléhají legislativnímu označování

dle směrnice 1169/11 EU

najdete zde:

Seznam potravinových alergenů.docx (14,6 kB)

 

Množství pokrmů naleznete zde:

Množství pokrmů.docx (17,2 kB)

 
UPOZORNĚNÍ:

Školní jídelna nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

Tuto skutečnost si musí každý strávník

uhlídat sám. 

Pokud je tedy Vaše dítě přecitlivělé

na některou složku,

sledujte prosím bedlivě jídelníček

a jestliže bude nějaký pokrm

tuto složku obsahovat,

upozorněte prosím
(nejlépe písemně)
tento den paní učitelku

a domluvte se na řešení

(vynechání pokrmu s alergenní složkou, apod.).

 

 

Organizace šk. roku 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech školách

v pondělí 3. září 2018.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek

28. června 2019.
 
Podzimní prázdniny připadnou na
pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Provoz mateřské školy bude omezen.

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny
v sobotu 22. prosince 2018
a skončí ve středu 2. ledna 2019.

Mateřská škola bude UZAVŘENA

od 22. 12. 2018 do 1. 1. 2019.

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou

na pátek 1. února 2019.
Provoz mateřské školy bude omezen.
 

 

Jarní prázdniny
jsou stanoveny takto:
4. 2. - 10. 2. 2019

Provoz mateřské školy bude omezen.

 

Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 18. dubna

Pátek 19. dubna 2019

je tzv. ostatním svátkem.

(podle zákona č. 245/2000 Sb.)

Ve čtvrtek 18. 4. bude provoz MŠ omezen,

v pátek 19. 4. 2019 bude MŠ uzavřena.

 

Hlavní prázdniny budou trvat
od 29. června do 1. září 2019.

O uzavření mateřské školy

budete včas informováni.

 

Období školního vyučování

ve školním roce 2019/2020

začne v pondělí 2. září 2019.

 

 

-------------------