Aktuálně

Organizované AKCE ve školním roce 2018/2019:

září 2018:

 • adaptační dny

 

    "Kašpárek mezi dětmi"

    - maňáskové divadlo pro Koťátka (adaptace) - pí uč. Švábová

 

    "Kuba se neumí mýt"

    - maňáskové divadlo pro Koťátka (hygienické návyky) - pí uč. Švábová

 

 • 26. 09. 2018 v 9 hod "Tajemství přírody - Podzim"
    - soubor přírodovědných interaktivních pokusů pro děti na téma Podzim
    - jen pro Skřítky a starší Koťata

 

říjen 2018:

 • 4. 10. 2018 od 15-ti hod 1. hodina AJ
 
 • 8. 10. 2018 dopoledne Orientační logopedické vyšetření

    - ve spolupráci s PPP

    - hlavně u předškoláků, kteří logopedii nenavštěvují

 

 • 10. 10. 2018 v 9:00 hod Malá technická univerzita

       "Stavitel věží" - - polytechnické vzdělávání, stavba věží + modelu vysílače Ještěd

     - jen pro Skřítky + starší Koťata

 

 • 1. plavání předškoláci

    16. 10. 2018 v 9:30 + 10:15 hod

 

 • 17. 10. 2018 v 9:00 hod - "Harry Potter ve školce"
    - kouzelník Jiří Krejčí v naší MŠ
 
 • 18. 10. 2018 v 10:10 hod "Jak se žije v lese!
    - Ekocentrum Paleta - jen Skřítci a starší Koťata

 

 • 2. plavání předškoláci

    23. 10. 2018 v 9:30 + 10:15 hod

 

    29. + 30. 10. 2018 podzimní prázdniny

 

 • 31. 10. 2018 v 8:30 hod Divadélko u dvou sluncí - "Myšák Pišta"
    - pohádka v naší MŠ

 

listopad 2018:

 • 3. plavání předškoláci

    6. 11. 2018 v 9:30 + 10:15 hod

 

 • 7. 11. 2017 v 9:00 hod Malá technická univerzita

       "Stavitel mostů" - polytechnické vzdělávání, stavba pilířů a mostů podle návodu,

      stavba pohádkového Karlova mostu

     - jen pro Skřítky + starší Koťata

  

 • 12.11.2018 v 10:45 hod "Strach má velké oči"

    - velká výpravná loutková pohádka v naší MŠ

 

 • 4. plavání předškoláci

    13. 11. 2018 v 9:30 + 10:15 hod

 

 • 15. 11. 2018 v 10:10 hod "Třídění v kostce"
    - Ekocentrum Paleta - jen Skřítci a starší Koťata
 
 • 5. plavání předškoláci

    20. 11. 2018 v 9:30 + 10:15 hod

 

 • 27. 11. 2018 kino ve školce

    v 9:00 hod "Život stromů" - Koťata

    v 9:45 hod "Život stromů" - Skřítci

   

 • 29. 11. 2018 polodenní výlet na Vysočinu
    - adventní autobusový výlet do Pekla Čertovina
    - v 9 hodin interaktivní pořad se zapojováním dětí "Čertík Breptík popleta"
     - pro Skřítky a starší Koťata, odjezd z MŠ v 7,30 hodin
 
 
prosinec 2018:
 • 4. 12. 2018 v 10:10 hod "Jak se dělá papír"
    - Ekocentrum Paleta - jen Skřítci a starší Koťata
 
 • 5. 12. 2018 dopoledne - Mikulášská nadílka

      

 
 • 14. 12. 2018 v 9 hod "Vánoční stromeček"

    - vánoční loutková pohádka v naší MŠ

 

 • 18. 12. 2018 od 15:30 Vánoční zpívání a tvoření s rodiči
    15:00 hod živý betlém, povídání o zvířátkách a vánočních zvycích (placeno z RP)
    15:30 hod na školní zahradě s rodiči: vánoční zpívání, rozsvícení adventního věnce
    16:00 hod ve třídách s rodiči: rozsvícení stromečku, poslech koled, ochutnávka cukroví
                   + veselé vánoční tvoření s rodiči (30 - 50 Kč za 1 výrobek - platí rodiče)
                        
 
 
 • 19. 12. 2018 dopoledne Ježíšek v MŠ
                  

 

 • 10. 1. 2019 v 10:10 hod "Živá voda"
    - Ekocentrum Paleta - jen Skřítci a starší Koťata
 
 • 14. 2. 2019 v 10:10 hod "Nesvítíme zbytečně"
    - Ekocentrum Paleta - jen Skřítci a starší Koťata
 
 • 7. 3. 2019 v 10:15 hod - "Malý princ"
    - hudební divadlo v KD Hronovická - jen Skřítci
 
 • 14. 3. 2019 v 10:10 hod "Bylinky"
    - Ekocentrum Paleta - jen Skřítci a starší Koťata
 
 • 4. 4. 2019 v 10:10 hod "Domácí zvířata"
    - Ekocentrum Paleta - jen Skřítci a starší Koťata
 
 • 9. 4. 2018 kino ve školce

    v 9:00 hod "Viktor a Garu", cestování, Země - kino pro Koťata

    v 9:45 hod "Polaris", Země, vesmír - kino pro Skřítky

 
 • 17. 4. 2019 "Velikonoční vajíčko"
    - velká loutková pohádka

 

 

PLÁNOVANÉ AKCE ve školním roce 2018/2019:

 • Výlet Kouzelný skřítkův les na podzim - říjen
 • Sportovní dopoledne v ZŠ Studánka - říjen
 • Svatý Martin na bílém koni – listopad
 • Zavírání školní zahrady - listopad
 • Mikuláš – prosinec
 • Pardubice – Pernštýnské nám (živý betlém, vánoční atmosféra, výzdoba,…)-prosinec
 • Vánoční besídka – prosinec
 • Ježíšek v MŠ – prosinec
 • Tři králové - leden
 • Výlet Kouzelný Skřítkův les v zimě (Vinice) - leden, únor
 • Masopust - únor
 • Podvečer s knížkou - spolupráce s VČD - únor, březen, duben
 • Den otevřených dveří (s vystoupením Skřítků) – únor, březen
 • Vystoupení žáků ZŠ Pardubičky - divadelní představení v naší MŠ - únor, březen
 • Vynášení Morany – březen
 • Výlet Kouzelný skřítkův les na jaře - březen, duben, květen
 • Otvírání školní zahrady – duben
 • Týden Země - duben
 • Týden dopravy
 • Čarodějný rej – duben
 • Výlet lodí Arnošt – duben, květen
 • Sportovní hry dětí – duben, květen
 • Sportovní hry s rodiči
 • Plavání – duben až červen
 • Poznej psí svět - duben, květen
 • Oslava Dne dětí – květen
 • Výroba dárku pro maminky – květen
 • Celodenní výlet na zámek ČR - červen
 • Ukázková hodina flétny – červen
 • Ukázková hodina angličtiny – červen
 • Zrcadlo umění – červen
 • Rozloučení s předškoláky – červen
 • Svatý Jan – hledání pokladu – červen
 • Šachový turnaj – červen
 • Rozloučení se školkou – spaní v MŠ – červen

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 Wintrova II 579
530 03 Pardubice
466 612 179

 

Jídelní lístek

Na 38. týden byl sestaven:

49. jídelní lístek.pdf (642,6 kB)

 

Na 39. týden byl sestaven:

50. jídelní lístek.pdf (488,6 kB)

 

 

Seznam potravinových alergenů ,

které podléhají legislativnímu označování

dle směrnice 1169/11 EU

najdete zde:

Seznam potravinových alergenů.docx (14,6 kB)

 

Množství pokrmů naleznete zde:

Množství pokrmů.docx (17,2 kB)

 
UPOZORNĚNÍ:

Školní jídelna nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

Tuto skutečnost si musí každý strávník

uhlídat sám. 

Pokud je tedy Vaše dítě přecitlivělé

na některou složku,

sledujte prosím bedlivě jídelníček

a jestliže bude nějaký pokrm

tuto složku obsahovat,

upozorněte prosím
(nejlépe písemně)
tento den paní učitelku

a domluvte se na řešení

(vynechání pokrmu s alergenní složkou, apod.).

 

 

Organizace šk. roku 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech školách

v pondělí 3. září 2018.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek

28. června 2019.
 
Podzimní prázdniny připadnou na
pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Provoz mateřské školy bude omezen.

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny
v sobotu 22. prosince 2018
a skončí ve středu 2. ledna 2019.

Mateřská škola bude UZAVŘENA

od 22. 12. 2018 do 1. 1. 2019.

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou

na pátek 1. února 2019.
Provoz mateřské školy bude omezen.
 

 

Jarní prázdniny
jsou stanoveny takto:
4. 2. - 10. 2. 2019

Provoz mateřské školy bude omezen.

 

Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 18. dubna

Pátek 19. dubna 2019

je tzv. ostatním svátkem.

(podle zákona č. 245/2000 Sb.)

Ve čtvrtek 18. 4. bude provoz MŠ omezen,

v pátek 19. 4. 2019 bude MŠ uzavřena.

 

Hlavní prázdniny budou trvat
od 29. června do 1. září 2019.

O uzavření mateřské školy

budete včas informováni.

 

Období školního vyučování

ve školním roce 2019/2020

začne v pondělí 2. září 2019.

 

Poděkování

Děkujeme paní Kremlové za hračky na pískoviště.
 

-------------------