Akce školy

 

Společné akce pro děti a rodiče

 • Seznamovací výlet na Loučné
 • Společné výlety s rodiči a dětmi
 • Exkurze v práci u mámy či u táty
 • Zamykání školní zahrady 
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční posezení u stromečku, ochutnávka cukroví, společné zpívání koled
 • Vynášení Moreny, rozloučení se zimou
 • Odemykání školní zahrady, hledání pokladu
 • Oslava Dne dětí (karneval)
 • Výstava domácích mazlíčků
 • Vernisáž dětských výtvarných prací s programem ZUŠ
 • Rozloučení se školním rokem na zahradě MŠ (soutěže, hry, vystoupení)

 

Další akce školy:

 • Sportovní hry a soutěže
 • Návštěva divadelních a filmových představení
 • Návštěva koncertů
 • Návštěva výstav
 • Návštěva Planetária
 • Poznávání Pardubic
 • Seznamování se s tradicemi našeho města
 • Zrcadlo umění
 • Výlety s dětmi za krásami naší země
 • Poznávací výlet do Nemošic (život na vesnici)
 • Poznávací výlet Spojil - Apolenka (hospodářská zvířata)
 • Konec masopustu - karneval
 • Slet čarodějnic
 • Hledání pokladu na svatého Jána
 • Dětský den (oslavy MDD)
 • Vystoupení dětí s připraveným programem v ZUŠ
 • Vystoupení dětí s připraveným programem v Domově důchodců
 • Třídní oslavy svátků a narozenin dětí
 • Účast ve výtvarných a jiných soutěžích

 

Spolupráce školy

 

Spolupráce školy s rodinou:

Náš cíl:  vzájemná důvěra, otevřenost, porozumění a respekt

 

Možnosti spolupráce školy a rodiny:

 • Indviduální rozhovory s rodiči
 • Možnost zapůjčení literatury doporučené učitelkami na třídě
 • Komunitní kruh s rodiči a učitelkami
 • Účast rodičů na akcích školy
 • Přítomnost rodičů výchovným činnostem ve třídě (hlavně při adaptaci dítěte)
 • Možnost rodičů svými nápady a náměty přispívat k obohacení výchovného a vzdělávacího programu školy
 • Spolupodílet se na dění v MŠ (výlety, exkurze,...)
 • Možnost požádat o individuální úpravu pravidel ve Školním řádu MŠ
 • Pomoc rodičů při údržbě školy, sponzorství

 

Dále plánujeme:

 • Dny otevřených dveří
 • Besedy s lékařem či psychologem
 • Možnost komunikace rodičů a pedagogů po internetu
 • Burza (výměnný prodej dětského oblečení a hraček)
 • Spolupráce s Chráněnou dílnou: nákup vánočních dárků - výrobků svěřenců z Chráněné dílny

 

Spolupráce s jinými MŠ:

MŠ Kamínek - společná divadelní představení

MŠ Zvoneček - vzájemná taneční a hudební vystoupení dětí

MŠ Montessori Podbřezí (Dobruška)

 

Spolupráce se ZŠ a družinou:

 • Návštěva dětí MŠ v ZŠ Spořilov před zápisem do školy
 • Sportovní dopoledne s předškoláky ZŠ Studánka
 • Divadelní představení dramatického kroužku ZŠ Pardubičky
 • Společné hry na školní zahradě MŠ (ZŠ Pardubičky)
 • Společné vánoční posezení s programem (ZŠ Svítání)
 • Vystoupení dětí z MŠ v ZŠ Svítání - pásmo písní a básní

 

Spolupráce školy se ZUŠ:

 • Zajištění programu na "Vernisáž"
 • Zajištění programu na vánoční posezení - divadelní představení dětí z dramatického kroužku
 • Výběr dětí do ZUŠ (oblast pěvecká, dramatická, výtvarná, pohybová, hra na nástroj)
 • Výchovný koncert (ZUŠ Havlíčkova)

 

Spolupráce školy s folklorním souborem Lipka:

 • Společné zpívání s živou muzikou

 • Tanečky pro rodiče a děti, které učí zkušení tanečníci a tanečnice

 • Zábavné taneční hry o ceny

 • Rytmické hrátky

 • Předtančení

Taneční dům pro nejmenší - folklorní soubor Lipka Pardubice (https://fslipka.cz) pro nás připravuje různé zábavné akce přímo na zahradě naší školky.

Pro širší veřejnost též soubor Lipka zdarma pořádá pravidelné Mikulášské taneční domy v KD Dubina (https://tanecnidum.fslipka.cz/).

 

 

Spolupráce školy s firmou:

Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 Wintrova II 579
530 03 Pardubice
466 612 179
736 528 168 - ředitelka školy

 

Jídelní lístek

 

Na 47. týden byl sestaven jídelní lítek:47Jidelnicek.rtf (35,9 kB)

Na 46. týden je sestaven jídelní lístek:46Jidelnicek-1.rtf (36,6 kB)

 

 

 

Seznam potravinových alergenů ,

které podléhají legislativnímu označování

dle směrnice 1169/11 EU

najdete zde:

Seznam potravinových alergenů.docx (14,6 kB)

 

Množství pokrmů naleznete zde:

Množství pokrmů.docx (17,2 kB)

 
UPOZORNĚNÍ:

Školní jídelna nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

Tuto skutečnost si musí každý strávník

uhlídat sám. 

Pokud je tedy Vaše dítě přecitlivělé

na některou složku,

sledujte prosím bedlivě jídelníček

a jestliže bude nějaký pokrm

tuto složku obsahovat,

upozorněte prosím
(nejlépe písemně)
tento den paní učitelku

a domluvte se na řešení

(vynechání pokrmu s alergenní složkou, apod.).

 

Organizace šk. roku 2018/2019

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek

28. června 2019.
 
Hlavní prázdniny budou trvat
od 29. června do 1. září 2019.

 

Naše mateřská škola bude otevřena:

1.7. - 4. 7. 2019

+

19. 8. - 30. 8. 2019

 

Prázdninový provoz na pardubických mateřských školách:

Prázdniny 2019.pdf (337,7 kB)

 


Období školního vyučování

ve školním roce 2019/2020

začne v pondělí 2. září 2019.

 

 

Poděkování

Děkujeme paní Dostálové za přinesené hračky na písek.
Děkujeme paní Špačkové za velkou novou sadu dětských knížek.
Děkujeme paní Vágnerové za upečení perníčků pro výtvarné zdobení dětí.
Děkujeme panu Kosinovi za opravu zábradlí.
Děkujeme panu Faltejskovi za opravu skluzavky.
Děkujeme paní Mužíkové za vyžehlení oblečků pro panenky.
Děkujeme panu Kremlovi za opravu koloběžek.
Děkujeme paní Bělohoubkové za papíry na kreslení.
Děkujeme babičce Elenky Junkové za vařečky na výtvarné tvoření.
Děkujeme paní Kremlové za hračky na pískoviště.
 

-------------------