Akce školy

 

Společné akce pro děti a rodiče

 • Zamykání školní zahrady 
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční posezení u stromečku, ochutnávka cukroví, společné zpívání koled
 • Vynášení Moreny, rozloučení se zimou
 • Odemykání školní zahrady, hledání pokladu
 • Oslava Dne dětí (karneval)
 • Výstava domácích mazlíčků
 • Vernisáž dětských výtvarných prací
 • Rozloučení se školním rokem na zahradě MŠ (soutěže, hry, vystoupení)

 

Další akce školy:

 • Sportovní hry a soutěže
 • Návštěva divadelních a filmových představení
 • Návštěva koncertů
 • Návštěva výstav
 • Návštěva Planetária
 • Poznávání Pardubic
 • Seznamování se s tradicemi našeho města
 • Zrcadlo umění
 • Výlety s dětmi za krásami naší země
 • Poznávací výlet do Nemošic (život na vesnici)
 • Poznávací výlet Spojil - Apolenka (hospodářská zvířata)
 • Konec masopustu - karneval
 • Slet čarodějnic
 • Hledání pokladu na svatého Jána
 • Dětský den (oslavy MDD)
 • Vystoupení dětí s připraveným programem v ZUŠ
 • Vystoupení dětí s připraveným programem v Domově důchodců
 • Třídní oslavy svátků a narozenin dětí
 • Účast ve výtvarných a jiných soutěžích

 

Spolupráce školy

 

Spolupráce školy s rodinou:

Náš cíl:  vzájemná důvěra, otevřenost, porozumění a respekt

 

Možnosti spolupráce školy a rodiny:

 • Indviduální rozhovory s rodiči
 • Možnost zapůjčení literatury doporučené učitelkami na třídě
 • Komunitní kruh s rodiči a učitelkami
 • Účast rodičů na akcích školy
 • Přítomnost rodičů výchovným činnostem ve třídě (hlavně při adaptaci dítěte)
 • Možnost rodičů svými nápady a náměty přispívat k obohacení výchovného a vzdělávacího programu školy
 • Spolupodílet se na dění v MŠ (výlety, exkurze,...)
 • Možnost požádat o individuální úpravu pravidel ve Školním řádu MŠ
 • Pomoc rodičů při údržbě školy, sponzorství

 

Dále plánujeme:

 • Dny otevřených dveří
 • Besedy s lékařem či psychologem
 • Možnost komunikace rodičů a pedagogů po internetu
 • Burza (výměnný prodej dětského oblečení a hraček)
 • Spolupráce s Chráněnou dílnou: nákup vánočních dárků - výrobků svěřenců z Chráněné dílny

 

Spolupráce s jinými MŠ:

MŠ Kamínek - společná divadelní představení

 

Spolupráce se ZŠ a družinou:

 • Návštěva dětí MŠ v ZŠ Spořilov před zápisem do školy
 • Sportovní dopoledne s předškoláky ZŠ Studánka
 • Divadelní představení dramatického kroužku ZŠ Pardubičky
 • Společné hry na školní zahradě MŠ (ZŠ Pardubičky)
 • Společné vánoční posezení s programem (ZŠ Svítání)
 • Vystoupení dětí z MŠ v ZŠ Svítání - pásmo písní a básní

 

Spolupráce školy se ZUŠ:

 • Zajištění programu na "Vernisáž"
 • Zajištění programu na vánoční posezení - divadelní představení dětí z dramatického kroužku
 • Výběr dětí do ZUŠ (oblast pěvecká, dramatická, výtvarná, pohybová, hra na nástroj)
 • Výchovný koncert (ZUŠ Havlíčkova)

 

Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 Wintrova II 579
530 03 Pardubice
466 612 179
736 528 168 - ředitelka školy

 

Jídelní lístek

 

 

Na 11. týden byl sestaven jídelní lístek:Jidelnicek (6).rtf (36,1 kB)

 

 

Seznam potravinových alergenů ,

které podléhají legislativnímu označování

dle směrnice 1169/11 EU

najdete zde:

Seznam potravinových alergenů.docx (14,6 kB)

 

Množství pokrmů naleznete zde:

Množství pokrmů.docx (17,2 kB)

 
UPOZORNĚNÍ:

Školní jídelna nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

Tuto skutečnost si musí každý strávník

uhlídat sám. 

Pokud je tedy Vaše dítě přecitlivělé

na některou složku,

sledujte prosím bedlivě jídelníček

a jestliže bude nějaký pokrm

tuto složku obsahovat,

upozorněte prosím
(nejlépe písemně)
tento den paní učitelku

a domluvte se na řešení

(vynechání pokrmu s alergenní složkou, apod.).

 

Organizace šk. roku 2019/2020

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý

30. června 2020.
 
Hlavní prázdniny budou trvat
od 1. července do 1. září 2020.

 

Naše mateřská škola bude otevřena:

1.7. - 3. 7. 2020, 13.7.-17.7.2020

+

24. 8. - 28. 8. 2020

 

Prázdninový provoz na pardubických mateřských školách:

Prázdniny 2019.pdf (337,7 kB)

 

 

 

 

 

 

 


10Jidelnicek (5).rtf