Akce školy

 

Společné akce pro děti a rodiče

 • Seznamovací výlet na Loučné
 • Společné výlety s rodiči a dětmi
 • Exkurze v práci u mámy či u táty
 • Zamykání školní zahrady 
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční posezení u stromečku, ochutnávka cukroví, společné zpívání koled
 • Vynášení Moreny, rozloučení se zimou
 • Odemykání školní zahrady, hledání pokladu
 • Oslava Dne dětí (karneval)
 • Výstava domácích mazlíčků
 • Vernisáž dětských výtvarných prací s programem ZUŠ
 • Rozloučení se školním rokem na zahradě MŠ (soutěže, hry, vystoupení)
 • Ukázková hodina hry na flétnu
 • Ukázková hodina angličtiny

 

Další akce školy:

 • Sportovní hry a soutěže
 • Návštěva divadelních a filmových představení
 • Návštěva koncertů
 • Návštěva výstav
 • Návštěva Planetária
 • Poznávání Pardubic
 • Seznamování se s tradicemi našeho města
 • Zrcadlo umění
 • Výlety s dětmi za krásami naší země
 • Poznávací výlet do Nemošic (život na vesnici)
 • Poznávací výlet Spojil - Apolenka (hospodářská zvířata)
 • Konec masopustu - karneval
 • Slet čarodějnic
 • Hledání pokladu na svatého Jána
 • Dětský den (oslavy MDD)
 • Vystoupení dětí s připraveným programem v ZUŠ
 • Vystoupení dětí s připraveným programem v Domově důchodců
 • Třídní oslavy svátků a narozenin dětí
 • Účast ve výtvarných a jiných soutěžích

 

Spolupráce školy

 

Spolupráce školy s rodinou:

Náš cíl:  vzájemná důvěra, otevřenost, porozumění a respekt

 

Možnosti spolupráce školy a rodiny:

 • Indviduální rozhovory s rodiči
 • Možnost zapůjčení literatury doporučené učitelkami na třídě
 • Komunitní kruh s rodiči a učitelkami
 • Účast rodičů na akcích školy
 • Přítomnost rodičů výchovným činnostem ve třídě (hlavně při adaptaci dítěte)
 • Možnost rodičů svými nápady a náměty přispívat k obohacení výchovného a vzdělávacího programu školy
 • Spolupodílet se na dění v MŠ (výlety, exkurze,...)
 • Možnost požádat o individuální úpravu pravidel ve Školním řádu MŠ
 • Pomoc rodičů při údržbě školy, sponzorství

 

Dále plánujeme:

 • Dny otevřených dveří
 • Besedy s lékařem či psychologem
 • Možnost komunikace rodičů a pedagogů po internetu
 • Burza (výměnný prodej dětského oblečení a hraček)
 • Spolupráce s Chráněnou dílnou: nákup vánočních dárků - výrobků svěřenců z Chráněné dílny

 

Spolupráce s jinými MŠ:

MŠ Kamínek - společná divadelní představení

MŠ Zvoneček - vzájemná taneční a hudební vystoupení dětí

MŠ Montessori Podbřezí (Dobruška)

 

Spolupráce se ZŠ a družinou:

 • Návštěva dětí MŠ v ZŠ Spořilov před zápisem do školy
 • Sportovní dopoledne s předškoláky ZŠ Studánka
 • Divadelní představení dramatického kroužku ZŠ Pardubičky
 • Společné hry na školní zahradě MŠ (ZŠ Pardubičky)
 • Společné vánoční posezení s programem (ZŠ Svítání)
 • Vystoupení dětí z MŠ v ZŠ Svítání - pásmo písní a básní

 

Spolupráce školy se ZUŠ:

 • Zajištění programu na "Vernisáž"
 • Zajištění programu na vánoční posezení - divadelní představení dětí z dramatického kroužku
 • Výběr dětí do ZUŠ (oblast pěvecká, dramatická, výtvarná, pohybová, hra na nástroj)
 • Výchovný koncert (ZUŠ Havlíčkova)

 

Spolupráce školy s folklorním souborem Lipka:

 • Společné zpívání s živou muzikou

 • Tanečky pro rodiče a děti, které učí zkušení tanečníci a tanečnice

 • Zábavné taneční hry o ceny

 • Rytmické hrátky

 • Předtančení

Taneční dům pro nejmenší - folklorní soubor Lipka Pardubice (https://fslipka.cz) pro nás připravuje různé zábavné akce přímo na zahradě naší školky.

Pro širší veřejnost též soubor Lipka zdarma pořádá pravidelné Mikulášské taneční domy v KD Dubina (https://tanecnidum.fslipka.cz/).

 

 

Spolupráce školy s firmou:

Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 Wintrova II 579
530 03 Pardubice
466 612 179

 

Jídelní lístek

Na 24. a 25. týden

byl sestaven tento jídelníček:

41. jídelní lístek.pdf (764,4 kB)

42. jídelní lístek.pdf (762,7 kB)

 

Seznam potravinových alergenů ,

které podléhají legislativnímu označování

dle směrnice 1169/11 EU

najdete zde:

Seznam potravinových alergenů.docx (14,6 kB)

 

Množství pokrmů naleznete zde:

Množství pokrmů.docx (17,2 kB)

 
UPOZORNĚNÍ:

Školní jídelna nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

Tuto skutečnost si musí každý strávník

uhlídat sám. 

Pokud je tedy Vaše dítě přecitlivělé

na některou složku,

sledujte prosím bedlivě jídelníček

a jestliže bude nějaký pokrm

tuto složku obsahovat,

upozorněte prosím
(nejlépe písemně)
tento den paní učitelku

a domluvte se na řešení

(vynechání pokrmu s alergenní složkou, apod.).

 

Poděkování:

Děkujeme panu Chovancovi za čtvrtky.

Děkujeme panu Pecqueur za perníky pro děti k MDD.

Děkujeme paní Izákové za čtvrtky.

Děkujeme panu Elichovi za odvoz odpadu do Sběrného dvora.

Děkujeme paní Bělohoubkové za ušití poutek na ručníky.

Děkujeme paní Klčo za dárek pro Skřítky (žehlící prkno + žehličku).

Děkujeme panu Pleskotovi za pitíčka

do Mikulášských balíčků.

Děkujeme panu Pleskotovi

za propisovací tužky

a papíry na kreslení.

Děkujeme paní Klčo za adventní věnec.

Velmi děkujeme rodičům

za finanční dary na Vánoce.

Děkujeme paní Bělohoubkové

za barevné papíry.

Děkujeme paní Skálové

za papíry do kopírky.

Děkujeme rodičům za účast a pomoc

při úklidu školní zahrady

a při Podzimních slavnostech.

Děkujeme manželům Vágnerových za velkou pomoc při úklidu školní zahrady.

Děkujeme panu Rokytovi

za posekání zahrady.

 

Organizace šk. roku 2017/2018

Hlavní prázdniny

budou trvat

od soboty 30. června 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019

začne v pondělí 3. září 2018.

 

Informaci o uzavření mateřských škol naleznete zde:

Prázdniny_2018.pdf (343,3 kB)

 

-------------------

Již proběhlo:

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech školách

v pondělí 4. září 2017.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno

v pátek 29. června 2018.

 

Podzimní prázdniny budou
ve čtvrtek 26. a v pátek 27. října 2017.

Provoz mateřské školy bude omezen.

 

Vánoční prázdniny budou
od soboty 23. prosince 2017
do úterý 2. ledna 2018.

Mateřská škola bude UZAVŘENA

od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou

na pátek 2. února 2018.

Provoz mateřské školy bude omezen.

Jarní prázdniny
jsou stanoveny takto:
12. 3. - 18. 3. 2018

Provoz mateřské školy bude omezen.

Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 29. března
a pátek 30. března 2018.

Poznámka: pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Ve čtvrtek 29. 3. bude provoz MŠ omezen,

v pátek 30. 3. 2018 bude MŠ uzavřena.